Ορθή διαχείριση στόχων | - Image Communication | Συμβουλευτική | Διαφημιστική | Εταιρεία | Κατερίνη | Πιερία | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Image Communication - Λογότυπο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ορθή διαχείριση στόχων

Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη σε ένα πλάνο μάρκετινγκ μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού , αποτελεί η διαχείριση και ο καθορισμός των στόχων. Σε αυτήν την διαδικασία θα πρέπει να αναγνωριστούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της εταιρείας, καθώς και κάθε ξεχωριστό τμήμα του οργανισμού, θα πρέπει να καθορίσει τους δικούς του σκοπούς και τα δικά του αναμενόμενα αποτελέσματα. (Management by objectives)

Κατά την διάρκεια του πλάνου, οι στόχοι και οι επιδιώξεις που προκαθορίστηκαν σε αρχικό στάδιο, θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί από τον επικεφαλή του τμήματος μάρκετινγκ.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό το στάδιο, είναι κατά πόσο είναι ικανός ο manager, ώστε να καταφέρει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες των υπολοίπων μελών του τμήματος.

Πιο αναλυτικά, ένας ικανός manager πρέπει να παρακινήσει τα υπόλοιπα στελέχη ώστε:

Όλοι να έχουν κοινούς στόχους και ίδιες κατευθύνσεις.

Έχοντας «έξυπνους» στόχους και σωστό προγραμματισμό, μπορούν πιο εύκολα να τους υλοποιήσουν.

Όσο πιο πολύ συμμετέχουν τα υπόλοιπα μέλη στον καθορισμό των στόχων, τόσο πιο εύκολα παρακινούνται ώστε να τους πραγματοποιήσουν. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι.

Για να γίνουν τα παραπάνω πιο κατανοητά, αλλά και να αναδείξουμε την χρησιμότητα κατανόησης των στόχων από τα μέλη μιας εταιρείας, θα χρησιμοποιήσουμε την περίπτωση ανακαίνισης ενός bar-restaurant.

Έρευνα μάρκετινγκ:
Αρχικά ο manager του εστιατορίου θα πρέπει να δημιουργήσει ένα προφίλ της αγοράς, με την βοήθεια έρευνας και την σύνταξη ερωτηματολογίων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που να αναφέρονται και στους ανταγωνιστές. Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζει και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα στην ερώτηση αν έχετε θετική γνώμη για το εστιατόριο μας, το 65% των ερωτηθέντων απαντήσει ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα επιθυμητό αποτέλεσμα. . Γιατί πολύ απλά το 60%, ναι μεν έχει θετική γνώμη, αλλά μπορεί να προτιμά, τους ανταγωνιστές.

Καθορισμός στόχων:
Όπως προαναφέραμε, ο σωστός καθορισμός των στόχων, βοηθά στην επίτευξη τους. Όμως, πόσο εύκολο είναι να βρεθούμε εκτός πορείας χωρίς να το καταλάβουμε; Για παράδειγμα, η διοίκηση του εστιατορίου έχει θέσει ως στόχο να βρει νέους πελάτες, από νέες ηλικιακές ομάδες, διαφορετικού lifestyle και για αυτόν τον λόγο προχώρησε στην ανακαίνιση. Εάν οι τα κέρδη του εστιατορίου συνεχίσουν να είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, προερχόμενα όμως από τους ίδιους πελάτες, τότε ο στόχος για άνοιγμα σε νέες ομάδες-στόχους παραμένει απραγματοποίητος.

Συνεργασία με εταιρείες επικοινωνίας:
Στην προσπάθεια προώθησης και διαφήμισης της ανακαίνισης του εστιατορίου, η διοίκηση θα αναζητήσει την βοήθεια εταιρειών διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και πωλήσεων. Όλοι αυτοί, θα ζητήσουν κατευθύνσεις από την διοίκηση, η οποία θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τους στόχους και της επιδιώξεις, ώστε να τους ενημερώσει με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Προϋπολογισμός-Πόροι
:
Μετά την ανακαίνιση οι πόροι του εστιατορίου μπορεί να είναι περιορισμένοι. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει η διοίκηση να γνωρίζει πόσα ακριβώς μπορεί να ξοδέψει και βάση με αυτά, να κάνει ένα σωστό προγραμματισμό.

Μείγμα εργαλειών επικοινωνίας:
Η διοίκηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετικές μορφές επικοινωνίας, στα διάφορα στάδια της ανακαίνισης. Για παράδειγμα, πριν την έναρξη του εστιατορίου, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διαφήμιση ώστε να προσεγγίσει και να ενημερώσει τους πιθανούς πελάτες. Τις πρώτες μέρες λειτουργείας του εστιατορίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει sales promotions,(κουπόνια, εκπτώσεις, happy hour, buy one- get one free) ώστε να καταφέρει να τους διατηρήσει ως πελάτες.

Διάρκεια πλάνου-εκστρατείας:
Η διοίκηση θα πρέπει να θέσει μια αφετηρία και ένα τέλος για αυτήν την εκστρατεία. Πιθανόν η εκστρατεία να αποτελείται από τρία μέρη, το κομμάτι πριν την έναρξη, το κομμάτι αμέσως μετά και τέλος το μέρος που διαρκεί μέχρι το τέλος της καμπανιάς. Όπως παρατηρούμε, οι αποφάσεις που απαιτούνται και οι στρατηγικές που ακολουθούνται σε κάθε κομμάτι της εκστρατείας, κάποιες φορές διαφέρουν από το γενικό πλάνο.

Image Communication
Karatasou 1 | Thessaloniki | 2310 5523 21 | info@image-com.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού