Πολιτική επικοινωνία - Image Communication | Συμβουλευτική | Διαφημιστική | Εταιρεία | Κατερίνη | Πιερία | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Image Communication - Λογότυπο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


To πολιτικό προφίλ χρειάζεται γνώση και στρατηγικό σχεδιασμό. Συμβουλευτείτε μας...


Αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το πολιτικό μάρκετινγκ δεν υπόκεινται σε καμία διαφοροποίηση πλέον από το εμπορικό.


Εν μέρει μπορεί να έχουν κάποιο δίκιο καθώς η πολιτική αγορά έχοντας δεχθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «παιχνίδι» των ΜΜΕ και των νέων τεχνολογιών έχασε τον αρχικό αυτοπροσδιορισμό της και μετατράπηκε σε «κυνηγό» μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων οφελών, με όρους όμως πια, εμπορικής αγοράς.

Η δική μας θέση και άποψη είναι ότι χρειάζεται η σωστή δοσολογία μεταξύ της επικοινωνίας και της πολιτικής ώστε ένα πολιτικό προϊόν (ένα πολιτικό πρόσωπο ή γεγονός) να γίνεται δεκτό από τους «καταναλωτές» του με τέτοιο τρόπο ώστε στη μνήμη τους να μην μειώνεται το κύρος του αλλά αντίθετα να αυξάνεται καθώς και να επιτυγχάνεται η ορθή διαχείριση της φήμης του με επεξεργασμένη τεχνική που δεν θα επιτρέπει περιθώρια ότι δεν πρόκειται για την καλύτερη επιλογή.

Η Image Communication έχει τις δυνατότητες εκείνες που χρειάζονται για να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα πολιτικής επικοινωνίας που εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις ενός πολιτικού προσώπου ή συμβάντος.Image Communication
Karatasou 1 | Thessaloniki | 2310 5523 21 | info@image-com.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού