Δημόσιες σχέσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις | Image Communication - Image Communication | Συμβουλευτική | Διαφημιστική | Εταιρεία | Κατερίνη | Πιερία | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Image Communication - Λογότυπο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Δημόσιες σχέσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Καταρχήν θα ήθελα να κάνω ξεκάθαρο από την αρχή ότι είμαι υποστηρικτής της φιλοσοφίας ότι η παροχή οργανωμένων Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να υπάρξει για όλους τους τύπους των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διαπραγματεύονται.

Αποτελεί κατά την γνώμη μου σύνδρομο επαρχιώτικου επαγγελματικού προσανατολισμού όταν εταιρείες επικοινωνίας θεωρούν υποτιμητικό την ανάληψη ενός πελάτη, η επιχείρηση του οποίου ανήκει στις χαμηλότερες θέσεις στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς εξαιτίας του χαμηλού προϋπολογισμού της.

Η παροχή Δημοσίων Σχέσεων δεν είναι προνόμιο των μεγάλων και οικονομικά ισχυρών εταιρειών αλλά αποτελεί «εργαλείο» ανάπτυξης για κάθε οικονομική δραστηριότητα που ακολουθεί τους νόμους της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας.

Σίγουρα μια μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να συντηρεί την οργανωμένη μορφή ΔΣ ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της καθώς το κόστος θα είναι πολύ μεγάλο και σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί.

Μπορεί όμως να ακολουθήσει τη συμβουλευτική οδό και να ξεφύγει από το «γειτονιακό μάρκετινγκ» και την αναμονή της «καλής ιδέας» που μπορεί ίσως ή κάποτε να έχει κάποιος από τους συμμετέχοντες στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης.

Θα μάθει να ενσωματώνει και τον επιστημονικό τρόπο σε κάτι που τόσο καιρό πραγματοποιεί (είδος εργασίας της) απλά και μόνο εμπειρικά ή γιατί παρατήρησε ότι κάποιος άλλος έκανε το ίδιο και είχε επιτυχία χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αναρωτηθεί για τους παράγοντες που οδήγησαν το αντικείμενο της παρατήρησης της στη επιτυχία.

Σε ότι αφορά τώρα το κόστος, νομίζω πως μια συνεργασία που θα αναπτυχθεί ανάμεσα σ' ένα γραφείο ΔΣ και μια μικρομεσαία επιχείρηση που είναι λίγο πριν την ολοκληρωτική καταστροφή ή θέλει να επεκταθεί περισσότερο μπορεί εύκολα να έχει θετικό αποτέλεσμα και για τις δύο πλευρές αρκεί να υπάρχει επαγγελματική εντιμότητα από την πλευρά του γραφείου και δημιουργική θέληση από τη πλευρά της επιχείρησης.

Η εταιρεία ΔΣ πρέπει να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στα οικονομικά και λειτουργικά μέτρα της επιχείρησης ενώ αυτή πρέπει να διακατέχεται από υπομονή και πνεύμα εμπιστοσύνης και πιστής προσήλωσης στο προτεινόμενο πρόγράμμα το οποίο φυσικά προέκυψε ύστερα από σημαντική και ουσιαστική έρευνα.

Κάνω λόγο για πιστή προσήλωση στην εκτέλεση του προγράμματος γιατί ακριβώς αυτό είναι το κομβικό σημείο ανάμεσα στις ΔΣ και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην παροχή ΔΣ όταν επιζητούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με εκτελεστές αυτών (υπηρεσίες ΔΣ), τα ίδια τους τα στελέχη.

Με λίγα λόγια η επιχείρηση απευθύνεται στην εταιρεία ΔΣ, εκείνη κάνει την έρευνα και δημιουργεί ένα πρόγραμμα το οποίο εκτελείται από τα ίδια τα στελέχη της επιχείρησης έτσι ώστε το κόστος να αναφέρεται μόνο στην έρευνα και στην κατάρτιση του προγράμματος.

Image Communication
Karatasou 1 | Thessaloniki | 2310 5523 21 | info@image-com.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού