Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών | - Image Communication | Συμβουλευτική | Διαφημιστική | Εταιρεία | Κατερίνη | Πιερία | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Image Communication - Λογότυπο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Ο ρόλος των τηλεπικοινωνιών

Τηλεπικοινωνίες είναι η μετάδοση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, συνήθως σε κάποια απόσταση. Στο παρελθόν, με τον όρο τηλεπικοινωνίες, εννοούσαμε τη μετάδοση φωνής μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιών αφορά τη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων με τη χρήση υπολογιστών, από μια θέση σε μια άλλη. Παρακολουθούμε σήμερα την εξέλιξη μιας επανάστασης των τηλεπικοινωνιών, η οποία εξαπλώνει την τεχνολογία και τις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στα πλαίσια της μετάβασης στη νέα αναδυόμενη κοινωνία της πληροφορίας, οι τηλεπικοινωνίες διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο, αφού αποτελούν τη σπονδυλική στήλη των επερχόμενων αλλαγών.

Οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές θα αποτελέσουν τη βάση υποστήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας για την επόμενη δεκαετία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας θα είναι η δραστική μείωση της υλικής παραγωγής και η ανάδειξη της πληροφορίας ως κινητήριου μοχλού ανάπτυξης και δημιουργίας.

Ταυτόχρονα, η νέα αγορά στο χώρο των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο δραστηριοποιείται άμεσα ή έμμεσα σε αυτόν τον τομέα απασχολώντας εκατομμύρια εργαζομένους, πραγματοποιώντας κύκλους εργασιών που ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια δραχμές.

Ο τρόπος με τον οποίο κατακτούν την επιστήμη, την τέχνη, τη διασκέδαση, την εργασία, ακόμα και στο επίπεδο της καθημερινής ζωής των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, αποδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη δεσπόζουσα θέση που καταλαμβάνουν. Η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι μέσω των τηλεπικοινωνιακών υποδομών θα καταστεί δυνατή η ελεύθερη και ταχεία ροή τεράστιου όγκου πληροφοριών που θα διοχετεύεται μέσω των δικτύων.

Η ποσότητα, η ποιότητα και ο χρόνος ανάκτησης της πληροφορίας εξαρτάται από τις τεχνολογικές δυνατότητες και το εύρος των δικτύων. Έτσι, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές αποτελούν τον αποφασιστικό παράγοντα διάχυσης της πληροφορίας και καθορίζουν την πρόσβαση ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούσαν συνήθως μονοπώλιο του κράτους ή μιας ελεγχόμενης ιδιωτικοποιημένης εταιρείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μονοπώλιο σταμάτησε το 1984, ενώ η απελευθέρωση αυτή επεκτάθηκε μετά το 1996, με το νόμο απελευθέρωσης και αναμόρφωσης των τηλεπικοινωνιών. Και στα υπόλοιπα μέρη του κόσμου, έχουμε ένα ανάλογο άνοιγμα των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί χιλιάδες εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν, περιλαμβάνουν τηλεφωνικές υπηρεσίες τοπικές και υπεραστικές, κινητή τηλεφωνία και ασύρματες υπηρεσίες επικοινωνιών, δίκτυα δεδομένων, καλωδιακή τηλεόραση, τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και υπηρεσίες ίντερνετ.

Τα στελέχη των επιχειρήσεων θα αντιμετωπίζουν συνεχώς ζητήματα αποφάσεων για τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτών των υπηρεσιών και τεχνολογιών στα συστήματα πληροφοριών τους και στις επιχειρηματικές διεργασίες.

Η απελευθέρωση δηλαδή του τομέα των τηλεπικοινωνιών με την ταυτόχρονη είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων, δείχνει να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ύπαρξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση πρόσβασης στο δίκτυο, ουσιαστικά στον οποιονδήποτε, είτε πρόκειται για ένα μέσο καταναλωτή, είτε για μικρομεσαία επιχείρηση, βιομηχανικό κλάδο, δημόσια διοίκηση ή ακόμα και κυβερνήσεις, επιτρέποντάς τους να αναζητούν, να διαχειρίζονται αλλά και να διοχετεύουν την πληροφορία που επιθυμούν.

Image Communication
Karatasou 1 | Thessaloniki | 2310 5523 21 | info@image-com.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού