Τι είναι τελικά το marketing | - Image Communication | Συμβουλευτική | Διαφημιστική | Εταιρεία | Κατερίνη | Πιερία | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα

Image Communication - Λογότυπο
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Τι είναι τελικά το marketing

Προτού εμβαθύνουμε στις τεχνικές και στρατηγικές του μάρκετινγκ, κρίνεται απαραίτητη η διατύπωση ενός ορισμού και φυσικά μέσα από παραδείγματα να απαντήσουμε στην ερώτηση "τι είναι τελικά το μάρκετινγκ;"

Όλοι από εμάς έχουμε μια γενική ιδέα περί μάρκετινγκ και επικοινωνίας, μιας και είμαστε εκτεθειμένοι κατά κάποιο τρόπο σε αυτό. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα προϊόν, πηγαίνουμε για ψώνια, βλέπουμε διαφημιστικά φυλλάδια, ακόμα και όταν ακούμε κάποιον φίλο να μας προτείνει ένα νέο προϊόν, που έχει ήδη χρησιμοποιήσει, ερχόμαστε σε επαφή με τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ.


Συνεπώς, είναι λάθος να βλέπουμε το μάρκετινγκ απλά σαν μια διαφήμιση ή σαν μια πώληση. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, είναι ότι το μάρκετινγκ καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, με στόχο την πληροφόρηση και την ικανοποίηση των αναγκών ενός συγκεκριμένου κοινού.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο το παραπάνω παράδειγμα, θα προσπαθήσουμε εξηγήσουμε δύο από τους πιο γνωστούς και αποδεκτούς ορισμούς του μάρκετινγκ.


Σύμφωνα λοιπόν με το Chartered Institute of Marketing ( U.K ), μάρκετινγκ είναι η διοικητική διαδικασία υπεύθυνη για την αναγνώριση, πρόβλεψη και ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, με σκοπό το κέρδος .


Ένας εξίσου εύστοχος ορισμός αναφέρει ότι: μάρκετινγκ είναι η διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης μιας ιδέας, με τη βοήθεια της τιμολόγησης, προώθησης και διανομής των ιδεών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία συναλλαγής και ικανοποιώντας , τόσο τις ατομικές όσο και της επιχειρησιακές επιδιώξεις . (American Marketing Association)


Όπως συμπεραίνουμε από τους παραπάνω ορισμούς, το μάρκετινγκ είναι μια διοικητική διαδικασία, η οποία περιέχει νομιμότητα όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες μιας επιχείρησης και χρειάζεται διοικητικές ικανότητες. Προϋποθέτει σχεδιασμό και ανάλυση, διανομή πόρων και έλεγχο, όπως κάθε διοικητική διαδικασία μέσα σε έναν οργανισμό. Επιπλέον, στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πρέπει να κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις.


Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο, είναι η ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών. Κάθε δραστηριότητα του μάρκετινγκ θα πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει στους καταναλωτές. Αν οι ανάγκες των καταναλωτών δεν ικανοποιηθούν, τότε το μάρκετινγκ έχει αποτύχει, επηρεάζοντας αρνητικά και την επιχείρηση.


Απώτερος σκοπός του μάρκετινγκ, σύμφωνα και με τους δύο ορισμούς, είναι το κέρδος. Αν θέλουμε να είμαστε όμως ρεαλιστές, καμία επιχείρηση στον κόσμο, να ικανοποιήσει πλήρως όλους τους καταναλωτές. Ο μαρκετίστας θα πρέπει να δουλέψει με βάση τους πόρους του οργανισμού και με το προϋπολογισμό που διαθέτει το τμήμα μάρκετινγκ.


Συνεπώς, μια επιχείρηση μέσω του μάρκετινγκ, διανέμει το προϊόν που θέλει ο καταναλωτής, τη χρονική στιγμή που το θέλει, στο σημείο που το θέλει, αλλά με ανεκτική τιμή και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον καταναλωτή.

Image Communication
Karatasou 1 | Thessaloniki | 2310 5523 21 | info@image-com.gr
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού